Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Amarillo, TX
12Artesia, NMLubbock, TX
13Nambe Pueblo, NM
14Albuquerque, NM
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31